You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Politika upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša


Osnovni cilj poduzeća LAURA d.o.o. je zadovoljavanje zahtjeva kupaca vezano na kvalitetu usluga i isporučenih proizvoda, ali uz maksimalnu brigu o zaštiti okoliša, prevenciji onečišćenja i očuvanju prirodnih resursa u djelatnosti sakupljanja, skladištenja i obrade otpada.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će biti svjesno svog utjecaja na okoliš i važnosti njegove zaštite
  • kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost s naglaskom na energetski učinkovitu opremu i vozila
  • prodajni asortiman upotpunjavati visokokvalitetnim i ekološki prihvatljivim proizvodima na zadovoljstvo svojih kupaca i svih drugih zainteresiranih strana
  • kontinuirano voditi brigu o prevenciji onečišćenja i minimiziranju negativnog utjecaja na okoliš
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve
  • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja okolišem temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 14001
  • kontinuirano se usklađivati sa svim pozitivnim zakonskim propisima i normama primjenjivim na naš rad posebno u segmentu zaštite okoliša

Nabava otpadnih kabela

Direktno u industrijama kabela od firmi koje sakupljaju sve vrste otpadnih materijala u Hrvatskoj. Uvoz iz susjednih zemalja....