You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Politika upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša


Osnovni cilj poduzeća LAURA d.o.o. je zadovoljavanje zahtjeva kupaca vezano na kvalitetu usluga i isporučenih proizvoda, ali uz maksimalnu brigu o zaštiti okoliša, prevenciji onečišćenja i očuvanju prirodnih resursa u djelatnosti sakupljanja, skladištenja i obrade otpada.

Uprava Laura d.o.o. je posvećena proizvodnji kvalitetnih proizvoda, koji ispunjavaju sve tražene zahtjeve, te ih nastoji stalno poboljšavati. Želimo zadržati povjerenje naših kupaca ispunjavanjem svih njihovih zahtjeva i očekivanja, uz stalnu brigu za zdravlje i zadovoljstvo naših zaposlenika.

Naš je temeljni cilj ispunjavanje svih zakonskih i tehničkih propisa, uz kontinuirano poboljšavanje. Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

- zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će biti svjesno svog utjecaja na okoliš i važnosti njegove zaštite

- kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost s naglaskom na energetski učinkovitu opremu i vozila

- prodajni asortiman upotpunjavati visokokvalitetnim i ekološki prihvatljivim proizvodima na zadovoljstvo svojih kupaca i svih drugih zainteresiranih strana

- kontinuirano voditi brigu o prevenciji onečišćenja i minimiziranju negativnog utjecaja na okoliš

- postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve

- primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i ISO 14001

- kontinuirano se usklađivati sa svim pozitivnim zakonskim propisima i normama primjenjivim na naš rad posebno u segmentu zaštite okoliša

Preuzmite dokument: Politika sustava ISO 2020.pdf

Nabava otpadnih kabela

Direktno u industrijama kabela od firmi koje sakupljaju sve vrste otpadnih materijala u Hrvatskoj. Uvoz iz susjednih zemalja....