You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Postupak


Tehnološki postupak reciklaže otpadnih kabela može se svrstati u tehnički i ekološki najnapredniji sustav koji se danas može ponuditi na području reciklaže otpadnih kabela. Tehnološki proces odvija se preko predmlina Shreddera, zatim kroz mlinove koji mehaničkim postupkom granuliraju i u tom postupku odvajaju metal od izolacionih masa. Zatim slijedi proces separacije gdje se vrši odvajanje metala od izolacionih masa.

Kapacitet prerade otpadnih kabela Cu i Al je 3500 t/godišnje.

Nabava otpadnih kabela

Direktno u industrijama kabela od firmi koje sakupljaju sve vrste otpadnih materijala u Hrvatskoj. Uvoz iz susjednih zemalja....