You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prodaja Al i Cu metala


Prodaja Al i Cu metala vrši se izravno otpremom direktno industrijama koje vrše preradu u finalne proizvode.

reciklaža otpadnih Cu kabela

Otpad:

1. Millberry
2. Granulati Cu i Cu+Sa
3. I. klasa 98-99 % Cu
4. III. klasa mix
5. Mesing 58
6. Mesing strugozina
7. Mesing 63 i ostali
8. Bronca + Sa
9. Bronca + Al
10. Hladnjaci Cu-Ms
Cu granulat

Otpad:

1. Al žica
2. Al granulat
3. Al briketi prema kvaliteti
4. Hladnjaci Al-Al
Cu granulat

Otpadni inox prema kvaliteti

reciklaža otpadnih Al kabela

Otpadno mekano drvo

Nabava otpadnih kabela

Direktno u industrijama kabela od firmi koje sakupljaju sve vrste otpadnih materijala u Hrvatskoj. Uvoz iz susjednih zemalja....